godske hans ernst wielandt

Født: 25. august 1833 - Død: 22. februar 1916 Hammeren Fyr 1904 - 1911

Wielandts tid som fyrmester på Hammeren var ikke så lang, men han var bestemt en af de mest farverige fyrmestre der gjorde tjeneste ved fyret. 

Som ung var han skibsreder og i løbet af sin karriere drev han blandt andet tuskhandel på Østafrikas kyst og sejlede med mexicanske tropper i Vestindien.

Godske blev født den 25. august 1844 på Fanø og var søn af mølleren Jens Frederik Ridderman Wielandt og fru Helene Marie Petersen.  

Efter en god skolegang stod han som 18-årig til søs og sejlede på langfart de næste 20 år. 

En del af tiden stod han bag roret på sit eget skib “Louise”, som han havde fået bygget i Sverige. Skibet fik han finansieret dels af de penge han selv havde tjent men også ved hjælp af et arveforskud og at sælge parter.

Ved Hammeren Fyr anlægger Godske to haver, som hurtigt bliver lokale attraktioner. Det skyldes deres eksotiske planter og store frodighed. Den helt store passion var stauder og som det ses på billedet var der anlagt flere bede, haven var så smuk at folk valfartende op til fyret for at se den og da han gerne ville dele sin glæde med andre, kom adskillige af Nordlandets haver til at bære præg af Fyrmester Wielandts stauder. 

På en af stenene i haven ser man en konkylie. Det var almindeligt for sømænd at bringe eksotiske og sjældne souvenirs med hjem fra fremmede lande. En populær souvenir var de store konkylier, i hvilke man kunne opfatte verdenshavenes brusen. De konkylier ligger den dag i dag på Godskes grav i Gilleleje. 

Med sig til Bornholm havde Godske ud over sin familie og katten “Trekroner” også en stor samling af biller og insekter. Han havde en af Danmarks største private samlinger på 40.000 eksemplarer fordelt på 2400 arter.

Under sine rejser sendte Godske ofte breve hjem hvor han beskrev eksotiske fisk, fugle, planter og dyr.

Det var i sidste ende tropesygdommene der tvang Godske til at gå i land. Han var ramt af malaria og havde på det tidspunkt også pådraget sig gul feber to gange. Derfor søgte han ansættelse i Det Kongelige Danske Fyrvæsen. Han startede sin karriere på Nakkehoved fyr ved Gilleleje. Den 1. november 1914 gik han på pension fra Skagen Fyr.

Godskes skæbne var at dø på havet. Grundet sin store fædrelandskærlighed stod Wielandt igen til søs under 1. verdenskrig.

Han havde i sine unge dage gjort tjeneste som marineløjtnant og blev nu kaptajn på et af de skibe der lå og bevogtede minefelterne udenfor København.

Det var her – i kongens tjeneste – han blev ramt af en blodprop. Han kom hurtigt på Rigshospitalet men afgik ved døden den 22. februar 1916.

Han efterlod sin hustru Louise Wielandt, født Reimers og 7 børn.

Godske Hans Ernst Wielandts søn Regnar Riddermand Vilandt blev senere ansat ved Fyrvæsenet. Han gjorde blandt andet tjeneste ved Christiansø Fyr fra 1927 – 1939.