Fyrmestrene på hammeren Fyr

På Hammeren Fyr bestod besætningen af en fyrmester, en fyrassistent, en fyrpasser og en medhjælper. De ansatte var oftest tidligere søfolk som var gået i land, pånær medhjælperen der fx kunne være en lokal fisker.

Personalet var tjenestemænd der gik i uniform og bar kasket, mens de sørgede for at alt var i orden og der var mange opgaver på Hammeren Fyr og kvinderne fungerede ofte som ubetalte assistenter, der gav en hånd med når der var brug for det. 

I begyndelsen af det 1900 århundrede var det hårdt arbejde at passe et fyrtårn og der var mange opgaver der skulle løses både dag og nat. 

Før det elektriske lys skulle personalet sørge for at holde flammen i live hele natten og om dagen skulle de tage imod meddelelser fra skibene der sejlede forbi, vedligeholde fyret og foretage meterologiske målinger, noget der stadig finder sted ved de aktive fyrtårn i Danmark.

Mange ansatte på de danske fyrtårn var gifte mænd der boede på stedet sammen med deres familier. På Hammeren Fyr bestod besætningen af en fyrmester, en fyrassistent og en fyrpasser. 

Hvis man var dygtig til sit arbejde, kunne man blive forfremmet til fyrmester – og som fyrmester havde man mulighed for at avancere til større fyr, hvor man fik en bedre hyre. 

Fyrmester havde en vis anseelse i samfundet og i 1935 var Fyrmesteren på Hammeren Fyr i 7. Lønningsklasse. Det betød han fik 405 kr. om måneden. Til sammenligning fik en husassistent ca. 76 kr. om måneden og en butiksansat fik i gennemsnit 213 kr om måneden.

Fyrmestre gennem tiden:

1872 - 1879

Hans Nansen
Rasch

1879 - 1879

H.J. Henningsen

1879 - 1904

HANS GREGORIUS BELDRING

1904 - 1911

GODSKE HANS ERNST WIELANDT

1911 - 1926

ANDREAS MICHAEL DAM

1926 - 1939

EDVARD JULIUS HANS CHRISTIANSEN LUND

1939 - 1952

CARL CHRISTIAN PETERSEN

1952 - 1991

OVERGÅR TIL HAMMERODDE FYR