andreas michael dam

Født: 28.april 1857 - Død: 7. april 1916 Hammeren Fyr 1904 - 1911

På øen Sankt Croix kom Andreas Michael Dam til verden den 28. april 1857. Sankt Croix ligger i Vestindien, der på det tidspunkt stadig var dansk. 

Hans far, der også hed Andreas Michael Dam, var planter på Skt Croix og holdt til i området ved Libanon Hill. Han var 45 år gammel da Andreas kom til verden. I folketælling 1834 er faderen registreret med fornavnet Anders og ansat som kontorist på forvalterkontoret på Christiansø hos krigsassessor, proviant-, materiel-, told- og Fyrinspektør Peter Johannes Funck.

Andreas mor ved vi ikke meget om, men vi ved hun var farvet og at det var meget sjældent, at hvide mænd giftede sig med farvede kvinder i Dansk Vestindien og intet tyder på et ægteskab fandt sted. Nogle kilder peger på at Andreas Michael Dams mor var en syerske på 17 år.

Som 14-årig rejser Andreas med sin 3 år ældre søster Clementine, også kaldet Clemmy, til Bornholm, valget af destinationen var ikke helt vilkårlidt da deres far oprindeligt var født på Christiansø. Kort efter konfirmationen og ankomsten til Bornholm får han hyre på barken Gallilæi hvor han startede som dæksdreng.

Ved folketællingen i 1880 er Andreas registeret som elev ved navigationsskolen og var logerende hos enken Dorothea Lange i Borgergade i København. I løbet af sin 19-årige karriere på søen avancerede han fra dæksdreng til styrmand.

Da Andreas gik i land blev han i en kort periode fyrassistent på Hirtshals Fyr. I 1891 kommer han første gang til Hammeren som fyrassistent og er her i næsten 12 år før turen går til Sejerø hvor han bliver udnævnt til Fyrmester tilbringer de næste 8 år. I 1911 vender han igen tilbage til  Hammeren som Fyrmester hvor han var frem til 1927.

I 1921 er han med til at etablere den første trådløse forbindelse mellem hovedstaden og provinsen.